Skip to content

Projekt

Snížení energetické náročnosti budovy firmy MBM WESTRA s.r.o.

číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003608
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.